Kvindelige Kunstneres Samfund

Arkivdatabase

KKS-arkivet rummer arkivalier tilbage til 1895. Størstedelen af dem samler sig dog fra årene op til foreningen Kvindelige Kunstneres Samfunds stiftelse i 1916 og til i dag. Arkivalierne kan opdeles i kategorier som protokoller, regnskabsbøger og bilag, avisudklip, anmeldelser og scrapbøger, breve, manuskripter, takkekort, småtryk, cirkulærer, kataloger, fotografier og enkelte originale kunstværker og genstande. KKS-arkivet rummer desuden arkivet for Kunstneres Statsunderstøttede Croquisskole, som eksisterede fra 1918-1994.
Med henvisning til loven om personoplysninger og bestemmelserne for private arkiver i Arkivloven er der begrænsninger for offentliggørelse af nogle dokumenter m.m. Omfanget af arkivalier i KKS-arkivet er stort, og arbejdet med databasen er frivilligt foreningsarbejde. Derfor må påregnes et vist tidsforløb, førend arbejdet er tilendebragt og databasen fuldt udbygget med indhold.
Fotografier, tekster, billeder og andet materiale fra KKS-arkivets samlinger/database må kun gengives, når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes.
Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres, og KKS-arkivet skal angives som kilde. KKS-arkivet skal desuden modtage to eksemplarer af den publikation, hvori materialet anvendes.
I tilfælde af copyright betales afgiften af rekvirenten.
Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering eller manipulation uden KKS´ tilladelse.

Se vejledning til søgning i arkivdatabasen

Digitaliseringen af arkivet og formidlingstiltag er støttet af følgende fonde:
Anna Klindt Sørensens Fond; Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og Hustru, Maleren Gerda Eickhoffs Fond; BKFO; Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat; Kvindernes Bygnings Fond samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til: kksarkivet@mail.dk